Hellimed

0040-021-224.67.14
office@hellimed.ro
Str. Tudor Vianu, 5-7, Bucuresti

Politica de confidentialitate

Termeni și condiții

 1. Informații generale

HELLIMED S.R.L., cu sediul în Bucureșți, str. Tudor Vianu, nr. 5-7, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/3336/1997, având C.U.I RO 4885207, ne vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Aceasta politică de confidențialitate are scopul de a vă informa cu privire la modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre.

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele de mai jos sunt obținute la solicitarea unei oferte cu privire la produsele și serviciile noastre de către dumneavoastră. HELLIMED S.R.L. NU obține date despre dumneavoastră prin alte metode.

 • Numele și prenumele dumneavoastră: necesar în cazul în care solicitați o ofertă, pentru a ști destinatarul;
 • Numele Companiei (opțional): necesar în cazul în care solicitați o ofertă, pentru a ști numele Companiei pentru care se solicită informațiile.
 • Țara (opțional): pentru a avea o bază de date / evidență asupra țărilor din care sunt solicitate oferte.
 • Numărul de telefon (opțional): necesar când solicitați o ofertă și vă vom contacta în cazul în care sunt necesare clarificări asupra solicitării Dvs sau pentru a vă comunica oferta solicitată.
 • Email: la solicitarea unei oferte asupra serviciilor și produselor oferite de HELLIMED. Adresa de e-mail va fi utilizată pentru a vă trimite informațiile solicitate.
 1. Scopurile și temeiurile prelucrării

Datele personale pe care le colectăm şi procesăm vor fi utilizate în următoarele scopuri:

 • Asigurarea interacțiunii și stabilirea unei relații cu dvs., ce include preluarea cererii transmise pe email-ul de contact din cadrul site-ului;
 • Răspunsuri la subiecte despre care dvs. solicitați informații prin intermediul Site-ului sau despre care vă exprimați interesul;
 • Realizarea de statistici confidenţiale, în scopul îmbunătăţirii calitatii produselor şi serviciilor oferite;
 • Pentru a furniza servicii personalizate sau comunicări de marketing atunci când avem consimțământul dvs. şi un interes legitim în a vă furniza informații de interes pentru dvs.
 1. Durata păstrării datelor cu caracter personal

Vom păstra Datele dvs. personale atât timp cât este necesar sau permis, având în vedere scopul (scopurile) pentru care au fost obținute și în conformitate cu cele prezentate în această Politică de confidențialitate. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea datelor dvs. din baza noastră de date și vom da curs acestei solictări.

 1. Transmiterea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, HELLIMED S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Compania în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de oferte comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către HELLIMED S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Spaţiul Economic European (SEE).

Ţările din SEE implementează acelaşi Regulamente de protecţie al datelor cu caracter personal, garantând un nivel de protecţie adecvat şi conform.

 1. Protejarea datelor cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Respectăm proceduri stricte de securitate privind stocarea și dezvăluirea datelor dvs. personale și le protejăm împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale.

Putem divulga informațiile dvs. unor terțe părți de încredere pentru scopurile stabilite în această Politică de confidențialitatea. Solicităm tuturor părților terțe să dispună de măsuri tehnice și operaționale adecvate de securitate pentru a vă proteja datele personale, în conformitate cu legislația UE privind normele de protecție a datelor.

 1. Drepturile de care beneficiați

HELLIMED S.R.L. dorește să vă aducă la cunoștință care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal. Fiecare utilizator al site-ului are următoarele drepturi:

 • Dreptul la acces: puteți solicita gratuit o copie a datelor dumneavoastră personale stocate pe serverul nostru. Puteți face acest lucru contactându-ne prin email sau telefon
 • Dreptul la rectificare: puteți solicita firmei noastre să corecteze date despre dumneavoastră care considerați că sunt eronate sau învechite. De asemenea, puteți completa datele care considerați că sunt incomplete.
 • Dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale.
 • Dreptul la restricționarea procesării: aveți dreptul de a solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale.
 • Dreptul de a respinge procesarea: aveți dreptul de a solicita stoparea procesării datelor dumneavoastră personale.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră într-un format portabil către alte entități.
 • Dreptul la opoziție: vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes
 • Dreptul de a depune plângeri: aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea de Supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă asigurăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă. 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@hellimed.ro.

 1. Modificări aduse Politicii de confidenţialitate

Politica noastră privind confidențialitate poate suferi modificări, pentru a fi în permanență în conformitate cu legislația în vigoare. Astfel vă rugăm să urmăriți ori de câte ori este necesar prezenta politică de confidențialitate afișată pe site-ul nostru.