Bilirubinometre

0040-021-224.67.14
office@hellimed.ro
Str. Tudor Vianu, 5-7, Bucuresti

Măsoară și monitorizează cu precizie și usurinta nivelul bilirubinei pentru a evalua riscul de hiperbilirubinemie neonatală. […]

Vezi detalii